Welkom bij Het Torretje

Gastouderopvang voor kleinschalige kinderopvang in Sintjohannesga , waar een kind zich in eigen tempo mag en kan ontwikkelen. Het gastkind moet zich op z’n gemak voelen en een eigen plekje binnen het gastgezin krijgen.

Bij het Torretje staan de volgende punten centraal:

  • het bieden van warmte, veiligheid en persoonlijke aandacht
  • duidelijke regels, normen en waarden
  • rust en regelmaat
  • flexibiliteit
  • een veilige leefomgeving
  • Elk kind wordt gezien, gerespecteerd en geaccepteerd zoals hij is
Leerbedrijf