Visie

Als gastouder zoek ik steeds de balans tussen individu en groep.
Een tussen geborgenheid bieden en kinderen los durven laten.
Ieder kind is uniek, heeft een eigen persoonlijkheid.

Een kind moet zich veilig voelen in de omgeving waarin het opgevangen wordt.
De ontwikkeling wordt spelenderwijs gestimuleerd, zodat het kind zelfstandig wordt en grenzen leert verkennen.
Hierdoor wordt een emotioneel veilig klimaat gecreëerd.

In de opvang krijgt het kind vaak de mogelijkheid om contact te maken met andere kinderen.
Kinderen oefenen hiermee sociale vaardigheden en leren van de ervaring en van elkaar.
Een stimulerende omgeving zorgt  er mede voor dat het kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen.

In het contact met andere kinderen en met andere volwassenen, leren kinderen samen leven en te delen, maar ook om voor zichzelf op te komen .
Grenzen, normen en waarden worden hierbij aangegeven.

De wens van de ouders staat voorop, de opvoeding zal bij het Torretje zoveel mogelijk op dezelfde manier als thuis plaatsvinden.

Respect, eerlijkheid en openheid naar kinderen en hun ouders staat hoog in het vaandel.